بعد قبل

اخبار و رویدادها

نکته روز

 

بار خدایا

سلامت دلهای ما را در یاد عظمت خود قرار ده

و آسایش تن و صحت بدن ما را به شکر نعمت و سپاسگزاری خود بگذار

 

اطلاعات تماس

شماره تماس 051-45222111
تلفکس 051-45222365
کدپستی 9647146998
شناسه ملی 14003740800
سامانه پیامکی 3000819151
رایانامه office@neghabcity.ir

نشانی: خراسان رضوی - شهرستان جوین - شهرنقاب - میدان امام حسین - خیابان قمر بنی هاشم - ساختمان شهرداری