بعد قبل

نکته روز

 

 

امام حسین(ع):


رستگـار نمی شوند

مـردمـى که خشنـودى مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خریدنـد.

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات تماس

شماره تماس 051-45222111
تلفکس 051-45222365
کدپستی 9647146998
شناسه ملی 14003740800
سامانه پیامکی 3000819151
رایانامه office@neghabcity.ir

نشانی: خراسان رضوی - شهرستان جوین - شهرنقاب - میدان امام حسین - خیابان قمر بنی هاشم - ساختمان شهرداری